Thailand flag with sky background / Mobile photography

ธงชาติเป็นสัญลักษณ์แทนประเทศ ธงประจำเผ่าเป็นสื่อบอกถึงความภาคภูมิแห่งเอกภาพ ธงประจำทีมกีฬาสร้างสปิริตให้กับสมาชิกทีมและกองเชียร์

ย้อนไปในสมัยโบราณ การใช้ธงแรกเริ่มเป็นการใช้ทางทหาร ต่อมาเมื่อเริ่มมีการใช้ธงเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของฝูงเรือทั่วไป ธงจึงเริ่มมีบทบาทสะท้อนถึงสัญชาติ และกลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดในการบ่งบอกความเป็นชาติ และสถานภาพความเป็นประเทศ ธงจึงไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าที่มีลวดลาย ใช้สีต่างกัน เพียงให้ดูสะดุดตาและจดจำได้ แต่ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ที่เล่าเรื่องราวต่างๆ ไว้มากมายบนแผ่นผ้าผืนเดียว นำไปสู่วัฒนธรรมและจารีตที่เกี่ยวกับการใช้ธงชาติ

การชักธงขึ้นเสา มีระเบียบชัดเจน หากในพิธีการใดต้องมีการชักธงหลายๆ ผืนขึ้นเสา ธงชาติจะต้องได้รับการเชิญขึ้นสู่ยอดเสาก่อนธงประเภทอื่น ธงของหลายๆ ประเทศ หากต้องการแขวนในแนวตั้ง จะมีธงซึ่งออกแบบไว้สำหรับแขวนในแนวตั้งโดยเฉพาะ การพับธง ไม่ใช่จะพับตามใจหรือตามสะดวก แต่ต้องพับตามวิธีที่กำหนดไว้

ผืนธงชาติบอกถึงจิตวิญญาณอันเป็นหนึ่งเดียวกัน เล่าขานถึงความกล้าหาญของบรรพบุรุษและนักรบ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการใช้ผืนธงชาติในการคลุมโลงศพของทหารที่เสียชีวิต เพื่อบอกถึงเกียรติคุณที่ทหารสมควรได้รับ การชักธงครึ่งเสา เป็นการไว้อาลัยแด่บุคคลสำคัญ โดยต้องชักธงขึ้นสู่ยอดเสาก่อน แล้วจึงลดลงมา 1 ใน 3 ของเสาธง ไม่ใช่จุดครึ่งเสา

การชักธงชาตินั้น ใช้สำนวนที่เป็นทางการว่า “การเชิญธงชาติ” เช่น การเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และ การเชิญธงชาติลงจากยอดเสา

ความสำคัญของธงชาติในฐานะตัวแทนที่ประกาศถึง เอกภาพ อัตลักษณ์ ศักดิ์ศรี ความภูมิใจ จิตวิญญาณ และประวัติศาสตร์ ทำให้เกือบทุกประเทศ รวมบทบัญญัติเกี่ยวกับ “ธงชาติ” ไว้ในรัฐธรรมนูญ

การกระทำอันเป็นการเหยียดหยาม ดูหมิ่นธงชาติ ย่อมเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีและความภูมิใจของผู้คนโดยอัตโนมัติ เป็นการย่ำยีศรัทธาของผู้คนในชาติ ไม่ต่างจากการกระทำอันไม่เหมาะสมต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ การจะนำผืนผ้าสีดำขึ้นสู่เสา เป็นการไม่เห็นความสำคัญของธงชาติ ย่อมส่อเจตนาที่ต้องการหมิ่นอย่างชัดเจนไม่มีทางเลี่ยงได้ หากแต่กระทำไม่สำเร็จ จึงอ้างว่า ยังไม่ได้ทำ และปัดไปว่า ได้มีการเชิญธงชาติลงจากเสาอยู่ก่อนแล้ว การอ้างว่าความพยายามที่จะนำผืนผ้าสีดำขึ้นเสาธงนั้น เป็นการกระทำ “เชิงสัญลักษณ์” ยิ่งเป็นเรื่องตลก เพราะหากเข้าใจเรื่องสัญลักษณ์ดี ต้องรู้ว่า ธงชาติคือสัญลักษณ์ของคนทั้งชาติ

การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับธงชาติ รวมทั้งเสาธงชาติ ซึ่งมีเพียงธงชาติเท่านั้นที่จะถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาได้ จึงเป็นการล้ำเส้นอย่างขาดปัญญา จะเห็นได้ว่า การวางพวงหรีดดำ หรือการแสดงออกด้วยวิธีการอื่นๆ ด้วยโบว์ดำ หรือผ้าดำ ในการชุมนุม มีให้เห็นเสมอมา และไม่มีใครสร้างประเด็นต่อต้าน ตรงกันข้าม การวางพวงหรีดดำให้กับเสรีภาพ หรือสิทธิมนุษยชน เป็นการสื่อสารที่เข้าใจกันชัดเจน

เมื่อกระทำการหมิ่นในสิ่งที่ผู้คนเคารพ (blasphemy) แล้วยังไม่มีความกล้าที่จะยอมรับว่ามีเจตนาจะทำอะไร แต่ใช้คำพูดแถไถว่ายังทำไม่สำเร็จ จึงส่อถึงความจอมปลอม ไม่ใช่ของแท้ (fraud) และเมื่อสังคมรุมประนาม ยังขอให้สังคมพยายามเข้าใจ ตอกย้ำความขี้ขลาดและพฤติกรรมห้าวห่ามที่ไม่ใช่ของแท้

สังคมไทย ไม่ได้เชื่อมโยงทุกอย่างกับการเมือง อย่างไม่มีเหตุผล แต่เมื่อเป็นเรื่องของ ธงชาติ อันเป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนภูมิใจ ไม่มีใครจะอยู่นิ่งเฉยได้ การเข้าใจสัญลักษณ์ของธงชาติและความหมายต่อจิตใจ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีการศึกษา แต่รวมถึงผู้คนทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย

ถ้านักศึกษาที่ชุมนุม จะโบกธงดำในบริเวณพื้นที่ชุมนุมคงไม่เกิดประเด็น เพราะด้ามธง ไม่ใช่เสาธงชาติอันสงวนไว้สำหรับผืนธงชาติอันมีค่าต่อจิตใจเท่านั้น

ในนิวซีแลนด์ ชนพื้นเมืองเมารี มีธงเป็นของตนเอง มีชื่อเรียกว่า Tino Rangatiratanga ในออสเตรเลีย ชนพื้นเมือง (Aboriginal) ก็มีธงชองตนเองเช่นกัน และมีให้พบเห็นทั่วออสเตรเลียเพื่อเล่าถึงบรรพบุรุษของทวีปออสเตรเลียอย่างภาคภูมิใจ

หากต้องการเล่นกับธง สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับธง คือ white flag หรือ ธงสีขาวนั้น ใช้เป็นสัญลักษณ์ของ “การยอมแพ้” หากไม่มีผืนธงสีขาว ในยามคับขันสามารถใช้ผืนผ้าสีขาวอื่นๆ แทนได้ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ หรือผ้าเช็ดตัว เพราะบางทีความพ่ายแพ้จะมาอย่างคาดไม่ถึง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here