รัสเซียเป็นจักรวรรดิที่มากไปทุกอย่าง ด้วยพื้นที่ ทรัพยากร ผู้คน ความมั่งคั่ง ประวัติศาสตร์ อำนาจทางการเมืองการปกครอง อย่างที่เล่าแล้วในบทความตอนต้นที่เล่าถึงมอสโค “มหาสมบัติแห่งรัสเซีย”
ส่วนนี้ เป็นเรื่องเล่ากึ่ง photo essay : please follow the link for the story with many pictures.
enjoy !
ปล.ขอบคุณ ดร.อดุล กำไลทอง ผู้เชี่ยวชาญสาขารัสเซียศึกษา

https://docs.google.com/document/d/1HS6t-w82pfXzXG1O77wknjZVDY_TTEfv/edit

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here