Buttons Liberty – มือใหม่ใส่สูท

ถ้าเราเป็นพวกได้ใส่สูทปีละ 2 หน ได้ใส่เพราะเพื่อนชวนไปงานแต่งงาน เราก็อาจจะกังวลว่าใส่สูทแล้วต้องทำตัวอย่างไร พอไปค้นคว้าเจอว่า เวลานั่งให้ปลดกระดุมสูท ก็ยึดไว้เป็นคู่มือการใส่สูท เชื่อเลยว่าถ้าไม่ทำตามจะบ้านนอก แต่ถ้าเราใส่สูทไปทำงานทุกวัน ไม่ว่าจะทำงานเป็นผู้บริหารในบริษัทเอกชน ทำงานราชการระดับสูง หรือใส่สูทสอนหนังสือ เสื้อสูท (suit jacket) ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เปิดตู้เสื้อผ้ามีสูท 20 ตัวอย่างน้อย และเมื่อใส่สูท ก็ไม่กังวลว่าต้องทำตัวอย่างไร สูทคือชุดประจำวัน ใส่แล้วไม่เกร็ง ต่างจากพวกมือใหม่ใส่สูท

Phrae Young Designer

กิจกรรมแสดงผลงานผ้าพื้นเมืองแพร่ต้นแบบ 20 คอลเลคชั่น พร้อมกิจกรรมทดลองตลาด ตามโครงการสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ครบวงจรก้าวสู่ตลาดสากล

Latest news